dr.vet.med. Kristina Guliš

Rođena 5. 10. 1972. godine u Zagrebu. Nakon završene osnovne škole u Samoboru upisujem srednju Veterinarsku školu u Zagrebu sa željom za daljnjim školovanjem na Veterinarskom fakultetu na kojem diplomiram 13. 7. 1999. na zavodu za Kirurgiju, ortopediju i oftalmologiju.

Odmah nakon završenog fakulteta počinjem sa volontiranjem u Veterinarskoj stanici Samobor gdje odrađujem i pripravnički staž te polažem stručni ispit. Od tada radim u ambulanti za male životinje. 2007. polažem državni stručni ispit. Tijekom dosadašnjeg rada prisustvujem brojnim seminarima i kongresima u Hrvatskoj i van nje. Tjedan dana boravim u Velikoj Britaniji u Klinici za fizikalnu terapiju. 2008. upisujem poslijediplomski studij iz Kirurgije, ortopedije i oftalmologije.

----------------------------------------------

dr.vet.med. Nives Matijević

Rođena 14. 10. 1970. godine u Zagrebu. Nakon završetka jezične gimnazije upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu. Nakon završenog fakulteta stažirala i radila u Veterinarskoj stanici grada Zagreba d.o.o., Heinzelova. Od siječnja 2005. zaposlena u Veterinarskoj stanici Samobor d.o.o. Ambulanti za male životinje. U veljači 2009. upisala poslijediplomski specijalistički studij uzgoj i patologija egzotičnih kućnih ljubimaca, koji se po prvi puta održava na Veterinarskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Udana i majka jednog djeteta.

----------------------------------------------

dr.vet.med. Ada Dekalić

Ada Dekalić, rođena 19. 04. 1980. u Zagrebu. Nakon završetka Opće gimnazije u Samoboru upisuje Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji završava 2005. godine. Nakon diplome započinje stažirati u veterinarskoj stanici Samobor gdje radi u ambulanti za male životinje. Stručni ispit položila 2007. godine. Tijekom rada sudjelovala na brojnim stručnim seminarima.

----------------------------------------------

dr.vet.med. Martina Bašić

Rođena 7. 3. 1980. u Brežicama, Slovenija. Nakon završene opće gimnazije u Samoboru upisuje Veterinarski fakultet u Zagrebu. Diplomirala 2005. godine i nakon toga odradila staž u Veterinarskoj ambulanti "Maza", Hrastina, Samobor. Od 7. mjeseca 2006. zaposlena u Veterinarskoj stanici Samobor, Ambulanti za male životinje. 2008. upisala poslijediplomski specijalistički studij patologija i uzgoj malih mesoždera u Zagrebu.